Điện lực TP.HCM lên tiếng vụ hoá đơn tiền điện tăng từ 24 lên 40 triệu

You are here:
Gọi miễn phí: 0938 35 18 28