Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô

Trường dạy lái xe Đại Phúc tổ chức họp báo kỳ thi sát hạch lái xe ôtô và phổ biến quy chế thi tại Trường.

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 2

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 2

Cán bộ coi thi gọi tên học viên vào phòng thi sát hạch lý thuyết lái xe ôtô

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 6

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 6

Thí sinh đang thi sát hạch lý thuyết lái xe ôtô tại hội đồng thi Trường dạy lái xe Đại Phúc

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 7

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 7

Học viên ký biên bản xác nhận hoàn thành bài thi sát hạch lý thuyết lái xe ôtô

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 1

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 1

Cán bộ coi thi gọi tên học viên vào phòng thi sát hạch thực hành lái xe ôtô

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 3

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 3

Cán bộ coi thi gọi tên học viên vào phòng thi sát hạch thực hành lái xe ôtô

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 4

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 4

Học viên ngồi chờ tới lượt thi sát hạch lái xe tại khuôn viên Trường dạy lái xe Đại Phúc

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận gò vấp

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận gò vấp

Hội đồng thi sát hạch lái xe Ôtô đang trao đổi với học viên tại khu vực chờ thi hình tại hội đồng thi trường dạy lái xe Đại Phúc

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 11

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 11

Xe thi đã chuẩn bị sẵn sàng trước vạch xuất phát của hình thi 11 bài thi trong sa hình.

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 12

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 12

Giáo viên dặn dò học viên trước khi bước vào kỳ thi sát hạch thực hành lái xe tại Trung tâm Đại Phúc

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 8

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 8

Học viên đang thực hiện bài thi lên dốc cầu 1 trong 11 bài thi liên hoàn trong sa hình thi.

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 9

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 9

Học viên đang thực hiện bài thi vào ngã tư rẽ phải có tín hiệu điều khiển giao thông

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 10

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 10

Xe thi sát hạch đang xếp hàng chờ thi 11 bài thi trong sa hình tại hội đồng thi Trung tâm đào tạo lái xe Đại Phúc

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 5

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 5

Học viên ký tên xác nhận đậu 11 bài thi trong sa hình. Chuẩn bị bước vào thi 2 km đường trường

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô