Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch lái xe Trường Đại Phúc nhìn từ bên ngoài

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc 7

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc 7

Bên ngoài sân thi sát hạch lái xe Trường Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sảnh chính sân thi sát hạch Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Dòng xe thi sát hạch lái xe B1, B2 tại Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Toàn cảnh sa hình thi sát hạch cấp bằng lái xe Ô tô tải hạng C

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Bên ngoài hành lang phòng thi sát hạch lý thuyết lái xe Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Toàn cảnh sa hình thi sát hạch cấp bằng lái xe Ô tô hạng B2

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Thông báo thi sát hạch của cán bộ Trường Đại Phúc

Sân thi sát hạch - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân thi sát hạch – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Trên đài quan sát, sát hạch viên đang giám xác quy trình thi sát hạch của học viên

Sân thi sát hạch