Bỏ học đại học, 2 thanh niên khởi nghiệp kiếm gần 20.000 tỷ như thế nào?

You are here: