Vỉa hè TP.HCM bị tái lấn chiếm, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo “gắt”

You are here:
Gọi miễn phí: 0938 35 18 28